เที่ยว 4 ประเทศ เยอรมัน – ออสเตรีย – สโลวัก – เชค 9 วัน 6 คืน

เดินทางสู่เมืองมิวนิค – อัลลิอันซ์อารีน่า – BMW WORLD – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก
ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาร์ลบวร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – เบิร์ชเทสกาเด่น – ทะเลสาบโคนิค – ฮอลสตัท
เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้งย่านคาร์ทเนอร์ – พาร์นดอฟ เอาท์เล็ท
บราติสลาว่า – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ปร๊าค – สะพานชาร์ลส – ปราสาทปร๊าค

Download Program

เยอรมัน-ออสเตรีย5-13พฤษภา3