พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรายอร์ค ทิทลิส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

สไตน์ อัมไรน์ – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ทิทิเซ่
ทะเลสาบทิทิเซ่ – บาด ฮอมบวร์ก – ศาลาไทยแฟรงค์เฟิร์ท
จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตาร์สบูร์ก
หมู่บ้านริคเวียร์กอลมาร์ – เบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – กรินเดอวาลด์
ยอดเขาจุงเฟรา – แองเกลเบิร์ก – ทิทลิส

Download Program

สวิส-เยอรมัน-ฝรั่งเศษ3-10มิถุนา3