ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองบูร์ซา เมืองคัปปาโดเกีย มัสยิดสีเขียว เดินทาง 18-25 พ.ย. 61

อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
บินตรงภูเก็ต อิสตันบูล โดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์

Download Program

ตุรกี 18-25 พ.ย.61