ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองบูร์ซา เมืองคัปปาโดเกีย มัสยิดสีเขียว เดินทาง 22-29 กันยายน 61

อิสตันบูล – เมืองบูร์ซา
มัสยิดสีเขียว – ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม – เมืองคุณอิซเมียร์
ร้านบ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ช้อปปิ้งโรงงานความทำเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
เมืองคอน ย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – อังคากรุงร่า
พึงพอใจ for โรงแรมฮอลิระดับ 4 คุณดาว
บินตรงภูเก็ตอิสตันบูลโดยคุณสายหัวเรื่อง: การบินตุรกีแอร์ไลน์

Download Program

ตุรกี 22-29 SEP 2018