เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน

เทศกาลดอกทิวลิป@ สวนเคอเคนฮอฟ
บรัสเซลส์ –เมเนเก้นพีส–บรูจจ์– โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – จัตุรัสกลางเมือง
ลิเซ่– สวนเคอเคนฮอฟ– อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนเจียระไนเพชร
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์– หมู่บ้านกีธูร์น– ล่องเรือชมความน่ารักของบ้านเรือน
โคโลญจน์– มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์– ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์–บ็อบพาร์ด– แซงกอร์
ไฮเดลเบิร์ก– บาด ฮอมบวร์ก– ศาลาไทย –แฟรงค์เฟิร์ท

Download Program

เทศกาลดอกทิวลิป 8-15 เมษายน 2562