สยามนิรมิต

สยามนิรมิต (Siam Niramit) สยามนิรมิต เป็นสถานที่ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดย ภายในจะแบ่งเป็นส่วนๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การแสดงโชว์ภายนอกแบบเรียกน้้าย่อย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทย สี่ภาค ห้องอาหารซึ่งมีลักษณะตกแต่งด้วยลายไทย ประกอบไปด้วยอาหารนานาชาติ รวมไปถึงอาหารไทย ซึ่งมีทั้งขนมหวานและอาหารคาวนานาชนิด และสุดท้ายคือ โรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้คนได้เป็นจ้านวนมาก ซึ่ง การแสดงโชว์นั้นจะเน้นไปที่เรื่องราวของคนไทย มีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่ ความเป็นไทยให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งการแสดงโชว์ประกอบไปด้วย 3 องก์ ดังนี้
องก์ที่ 1 ย้อนรอยประวัติศาสตร์
ตอนที่ 1 ล้านนานคร ล้านนามหานครเทวีแลเหล่านางก้านัลจัดเตรียมขบวนแห่อันวิจิตร พร้อมบรรดานางฟ้อน นางร้า พลดาบ ฝีมือกล้า ตามเสด็จองค์มหาราชา เพื่อร่วมในงานบุญตาม ประเพณี
ตอนที่ 2 การค้าขายทางด้านภาคใต้ ย้อนหลังไปสู่อาณาจักรศรีวิชัย จนล่วงมาอาณาจักรนครศรีธรรมราช ความรุ่งเรืองในยุคนั้น ได้เชื้อเชิญให้มหามิตรจาก แดนไกล เดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ชมมหรสพและ การละเล่นของวัฒนธรรมชาวใต้ ที่ผสมผสานกันอย่าง กลมกลืน ทั้งไทยพุทธและมุสลิม
ตอนที่ 3 อีสาน ต้านานประสาทหิน บรรดาหนุ่มสาวชาวอีสานร้องร้าท้าเพลง เฉลิมฉลองกันอย่าง สนุกสนาน ในงานท้าบุญผ้าพระเวสต่อหน้าพระธาตุพนม ตื่นตา ประสาทหินที่ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และร่วมค้าหาความเร้นลับของนางอัปสราที่ถูกบรรจงปั้นไว้อย่างงดงาม
ตอนที่ 4 กรุงศรีฯ ราชธานีที่รุ่งโรจน์ ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกว่าสามร้อยปีสู่ กรุงศรีอยุธยาราชธานีที่รุ่งโรจน์และเกรียงไกร ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ประกาศถึงความมั่งคั่ง มั่นคง ด้ารงไว้ซึ่งแสนยานุภาพ
องก์ที่ 2 ท่องไปในไตรภพ สู่ดินแดนแห่งจินตนาการ : นรก หิมพานต์ สวรรค์
ท่องสู่จินตนาการตามคติความเชื่อของชาวสยาม ตื่นตะลึงไปกับ ดินแดนในไตรภพ ร่วมด้าดิ่งสู่ นรกภูมิ เผชิญหน้ากับยมราช และเหล่าภูตผีปีศาจที่ตื่นตะลึงไปกับป่าหิมพานต์ อันเร้นลับ สวยงาม สุดมหัศจรรย์ล่องลอยสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดินแดน แห่งเทพยดา และนางฟ้าทั้งหลาย ซึ่งมีอินทราเป็นเทพยดาสูงสุด
องก์ที่ 3 รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย
ด้วยความเชื่อที่ว่าท้าดีได้ดีไปสวรรค์ ชนชาวสยามจึงมีประเพณี งานบุญมากมาย ที่ผสมผสานงานรื่นเริงและ การละเล่นต่างๆ สืบทอดมานานหลายร้อยปี สยามนิรมิต จะเป็นความภาคภูมิใจของ คนไทย จะเผยแพร่ความงดงาม และความทรงคุณค่าของความเป็นไทยให้กับผู้ชมทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

Download Program

Siam Niramit