แบมบูราฟติ้ง

ผจญภัยไปกับ การล่องแก่งที่มีความสนุกสนาน และมีความปลอดภัย นอกเหนือจากล่องแก่งแล้ว เรายังมี ATV และ การขี่ช้าง ซึ่ง ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้น ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติลำธารและทิวเขา ทำให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เหมาะสำหรับ กลุ่มเพื่อนๆ ที่นัดมาเที่ยวในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ Download Program

สองแพรก ราฟติ้ง

สองแพรก ราฟติ้ง ผจญภัยไปกับ การล่องแก่งที่มีความสนุกสนาน และมีความปลอดภัย สองแพรก ราฟติ้ง ยังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หากนึกถึงการล่องแก่ง ต้องนึกถึงสองแพรกราฟติ้งเป็นที่แรก นอกเหนือจากล่องแก่งแล้ว เรายังมี ATV และ การขี่ช้าง ซึ่ง ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้น ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติลำธารและทิวเขา ทำให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ….