5 วัน 4 คืน ตามรอยอารยธรรม มหัศจรรย์ประวัติศาสตร์ ภูเก็ต – บุรีรัมย์ – เสียมเรียบ

บินลงบุรีรัมย์ กลับทางเสียบเรียบ

บุรีรัมย์
วัดป่าเขาน้อย
โฮปบายดินเนอร์
อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่ำ
สนามไอโมบาย

เสียบเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาป
เมืองนครธม
ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี
นครวัด
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจ๊ะ

Download Program

บุรีรัมย์ เสียบเรียบ