ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน

ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน ร่วมสืบสานและสัมผัสประเพณีโบราณ ถิ่นล้านนา อย่างเต็มรูปแบบ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะได้ท่องเที่ยว แบบอิ่มบุญ อิ่มใจ
วัดมหาโพธิ-พิธีจุลกฐิน- แห่ผ้าทอดกฐิน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-ดอยเสมอดาว
ร้านของฝากศรีเวียง-ขนมป้านิ่ม

Download Program

น่าน