โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ เต็มวัน

โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ เต็มวัน (One day tour)
ทัวร์เกาะพีพีราคาถูก สาหรับคนไทยเท่านััน บริการนาเที่ยวเกาะ 1วัน แบบไปเช้า เย็นกลับ เที่ยว เกาะพีพี เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ (Ferry Boat) เรือหรู ขนาดใหญ่ ห้องแอร์ นั่งสบาย เหมาะสาหรับคนสูงอายุ กิจกรรมจะพาทุกท่านไปยังเกาะพีพีดอน พักผ่อนเล่นน้าชายหาด ราคาทัวร์เรารวมค่าบริการ รถรับส่งจากโรงแรม อาหารกลางวัน อุปกรณ์ดาน้า ชูชีพ หน้ากากดาน้า และ มีไกด์ที่มีประสบการณ์ช่วยดูแลลูกค้า ทุกท่าน รับรองว่าท่านจะต้องประทับใจกับการบริการอย่างแน่นอน กับการมาเที่ยว ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่ (Ferry Boat)

Download Program

พีพีเฟอรี่