ท่องเที่ยวมาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอน – อิโปห์ – ปีนัง

กัวลาลัมเปอร์ – คาเมอรอน ไฮแลนด์ – อิโปห์ – ชมสถานีรถไฟเมืองเก่า  

Street Art –  ปีนัง  –  สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ – วัดไชยมังคลาราม 

วัดธรรมิการาม – Penang Street Art  – วัด เค๊ก ล๊อก ซี – เปอรานากัน

Download Program

ปีนัง-อิโปห์