ศิลปวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ อุดรธานี – เวียงจันทน์ – เชียงคาน 5 วัน 4 คืน

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรฯ – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์   ประตูชัย 

พิพิธภัณฑ์หอแก้ว – แก่งคุดคู้  เชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว

วัดศรีคุณเมือง – วัดพระธาตุศรีสองรัก – ไร่องุ่นชาโตเดอเลย  – ไร่ดอกไม้ทีเอสเอ

ทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นภูเรือ – เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ – กล้วยไม้อุดรซันไฌน์

Download Program

อุดร-เวียงจันทน์-เชียงคาน