เส้นทางทัวร์แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 17-24 พ.ย.62

เดินตามรอย พระบรมศาสดาแสวงธรรม บําเพ็ญบุญ บูชาคุณพระรัตนตรัย
ณ สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา–ปรินิพพาน เมืองพาราณสี
พุทธคยา–ราชคฤห์–นาลันทา–ไวสาลี–กุสินารา–ลุมพินี–สาวัตถี

นําพาผู้แสวงบุญทุกท่านไป..น้อมเศียรกราบไหว้บูชาพระศาสดาเอกของโลก
ทางเราเตรียมให้ท่านพร้อมสรรพ ผ้าปูรองนั่ง หนังสือสวดมนต์อาหารไทยเสริมทุกมื้อ
เครื่องดื่มนานาและขนมสด ขนมแห้ง ของคบเคี้ยวบนรถระหว่างทาง
ที่สำคัญ..!!ไม่มีเข้าทุ่ง กางเต็นเพื่อเข้าห้องน้ำ เรามีจุดพักเบรคพักทานชา กาแฟ ไปตลอดการเดินทาง
เดินทางไปด้วยกันนะคะ ทุกท่านสมปรารถนา คุ้มค่า คุ้มทุนแน่นอน

Download Program

อินเดีย 17-24 พ.ย