คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ แผ่นดินสีแดงตงชวน 6 วัน 4 คืน

ถ้ำจิ่วเซียง – เมืองถางเตี้ยน –  ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ –  แผ่นดินสีแดงตงชวน
สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – วัดหยวนทง – เขาซีซาน
ช้อปปิ้งศูนย์ค้าส่งหลัวซือวาน  –  ซุปเปอร์มาร์เก็ตวอลมาร์ท

Download Program

คุนหมิง 17-22 ธันวาคม 62