ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 21-24 มีนาคม 2563

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

อิ่มบุญ….นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า

เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี        

ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์

 3 คืน 4 วัน โดย ..สายการบินบางกอกแอร์เวย์

Download Program

Line พม่า 21-24 มีนาคม 63