เที่ยวมาเก๊า จูไห่ กวางโจ 4 วัน 3 คืน

 นำท่านสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมพุทธศาสนานิกายมหายาน วัดผู่ถัวซาน
 ชมความยิ่งใหญ่ของสะพานกระจกที่มีความสูงทำลายสถิติสะพานกระจกที่เมืองจางเจียเจี้ย ที่ความสูง 500
เมตร ความยาว 202 เมตร รองรับน้ำหนักได้ 20 ตัน เป็นกระจกใสความหนา 6 ซม.
 ชมสาวงามหวีหนี่ (เทพีไข่มุก) สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul’s)
 จัตุรัสเซนาโดสแคว์ (Senado Square)
 เวเนเซี่ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊า

Doenload Program

มาเก๊า จูไห่