ท่องเที่ยวมาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่า – คาเมรอน – อิโปห์ – ปีนัง

กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่า – จัตุรัสเมอร์เดกา อาคารสุลต่านอับดุลซามัด – พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า –  ตึกเปโตรนาส – คาเมอรอน ไฮแลนด์ – อิโปห์  – Penang Peranakan – Cheong Fatt Tze Masion – Penang Street Art  – วัดไชยมังคลาราม  – วัด เค๊ก ล๊อก ซี

Download Program

ปีนัง-อิโปห์30 เมษา -3 พ.ค